Opi yrityslaki Suomessa

Opi yrityslaki Suomessa

Suomessa yritysten toimintaa säädellään aiheeseen erikoistuneilla laeilla. Niissä määritellään esimerkiksi yrityksen mahdollisia muotoja ja tarkoituksia, sekä kerrotaan yrittäjän vastuista ja velvollisuuksista. Suomessa onkin melko paljon yrittäjiä, joista suurimmalla osalla on pieni tai keskisuuri yritys, eli PK-yritys.

Yritystoiminta

Yrittämistä voi tehdä yksityisenä elinkeinon harjoittajana, jolloin yrittäjä omistaa itse hankitun omaisuuden ja maksaa vuokransa. Yritys ja henkilö ovat toisiinsa sidotut, eivätkä erillisiä juridisia yksikköjä. Tämä ei muutu, vaikka yritykselle perustaa toiminimen, maksaa veroja tai tekee toiminnasta jonkinlaisen ilmoituksen. Joka suuressakin yrityksessä yksityishenkilö voi joutua vastuuseen yrityksen toiminnasta, eli yrityksen suuruus ei välttämättä liity siiihen, että yrityksestä tulee erillinen juridinen yksikkö.

Yhtiömuoto

On kuitenkin yleistä, että suuremman yhtiötoiminnan kohdalla hankitaan yritystoimintaa varten oma yhtiö. Se on oma juridinen yksikkönsä, ja sillä voi olla velkoja ja omaisuutta kuten yksityiselläkin henkilöllä. Yhtiö on täten myös verovelvollinen. Lainanottotilanteessa kannattaa yhtiön kilpailuttaa mahdollinen laina. Perinteinen tapa on pyytää pankeilta tarjouksia, mutta nykyään myös internetistä löytyy monenlaisia mahdollisuuksia etsiä yhtiölleen lainatarjouksia.

Yhtiömuotoja on monia erilaisia, kuten avoin yhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta tai kommandiittiyhtiö. Laki ei tavallisesti salli muunlaisia vaihtoehtoja, tosin harvinaisissa tapauksissa yritys voi olla taloudellinen yhdistys. Jos valinnan tekeminen on vaikeaa, on järkevää pyytää asiantuntijalta neuvoa.

Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen hallinnolle, päätöksenteolle ja kirjanpidolle erilaisia vaatimuksia. Tietyt muodot, kuten osakeyhtiö, edellyttävät enemmän byrokratiaa, joten ne eivät välttämättä sovellu hyvin pienimuotoiseen yritystoimintaan. Avoimessa yhtiössä puolestaan taloudelliset vastuut jaetaan muun johdon kanssa.

Perehtyminen tärkeää

Yritystä perustavan on syytä perehtyä huolella juuri kirjanpitoa, hallintoa ja päätöksentekoa koskeviin määräyksiin. Tällöin verojen maksaminen ja yritystoiminnan pyörittäminen käy kaikista jouhevimmin. Alussa voi olla järkevää keskustella asiantuntijan kanssa, jotta valinnat tulee tehtyä huolellisesti. Asiantuntijan konsultointi säännöllisesti voi muutenkin hyvä idea; se auttaa yritystä pysymään ajan tasalla ja sujuvoittaa sen toimintaa.