Irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla - Asianajaja Aino Lehtonen  

 

Asianajaja Aino Lehtonen kertoo työsuhteen päättämisestä työntekijään henkilöön liittyvillä perusteilla.

 

Työntekijän työsuhde voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Hyväksyttävä työntekijästä johtuva tai hänen henkilöönsä liittyvä irtisanomisperuste on työsopimuksesta tai laista johtuvien, työtehtävien ja velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti.  Myöskin sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään on irtisanomisperuste. Asiaa arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet ja vaikutukset kokonaisuudessaan. Asianajaja Aino Lehtonen tuo esille sallittuja ja kiellettyjä irtisanomisperusteita.

 

Hakusanat: Työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen päättäminen, työntekijästä johtuvilla syillä irtisanominen, henkilöön liittyvät perusteet henkilöperusteet irtisanottaessa, lainmukainen irtisanominen, kilpaileva toiminta, liikesalaisuuksien vuotaminen, huolimattomuus, epärehellisyys, epäasiallinen käyttäytymien, luottamuspula, lojaliteettivelvollisuus, irtisanomisen laillisuus, irtisanomisperuste, irtisanominen sairauden johdosta, vamma, kielletyt irtisanomisperusteet, hyväksytyt irtisanomisperusteet, varoitus, varoitus irtisanottaessa, kuuleminen irtisanottaessa, irtisanomisperusteesta ilmoittaminen.

 

Takaisin Videot-sivulle